CZ  |  EN
Elton Hodinářská

O značce PRIM

O značce PRIM


První československé náramkové hodinky nesly značku Spartak.
V roce 1958 se však prosadila značka PRIM, stejná, jako dala Chronotechna Šternberk svým budíkům a nástěnným hodinám. Tento fakt s sebou přinesl dlouhodobé následky.
Značka PRIM se zásluhou výrobků hodinářské továrny z Nového Města nad Metují, která od 1. 1. 1969 nese jméno ELTON, stala velmi populární. Chyby při privatizaci obou již nezávislých státních podniků zavdaly příčinu k mnoha zdlouhavým soudním sporům o práva na užívání značky PRIM.

V posledních letech se někteří obchodníci snaží využit těchto chyb a pokouší se vytvořit dojem, že v České republice jsou vyráběny ještě i jiné hodinky PRIM, než jsou ty z hodinářské továrny v Novém Městě nad Metují. Parazitují tak na práci a úsilí vývojářů, konstruktérů a hodinářů z továrny v Novém Městě nad Metují.

V následujícím textu uvedeme historická i současná fakta, týkající se ochranných známek a označení PRIM.
 
První značka

První značka

První ochranná známka PRIM byla registrována v roce 1956 pro budíky
a mechanické hodiny. Přihlašovatelem této ochranné známky byl národní
podnik Chronotechna. Současným majitelem je akciová společnost EUTECH. V roce 1958 byla zaregistrována tehdejším národním podnikem Chronotechna další ochranná známka PRIM ve stejné grafické podobě, jako je ta z roku 1956. Tato známka byla registrována i pro náramkové hodinky a používána i pro výrobky novoměstské továrny. Hodinky byly touto ochrannou známkou označovány až do konce roku 1968.

Druhá značka a koncern Tesla

Druhá značka a koncern Tesla

Ke dni 1.1. 1969 byl novoměstský závod vyčleněn do samostatného
národního podniku ELTON. Pracovníci nově vzniklého národního podniku
v Novém Městě nad Metují chtěli jednoznačně rozlišit své výrobky
od výrobků pocházející z Chronotechny Šternberk. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová grafika označení PRIM.
ELTON touto značkou začal postupně označovat veškeré hodinářské
výrobky, které vznikly v továrně v Novém Městě nad Metují.
Byly tak označovány nejen mechanické hodinky, ale i nástěnné a stolní
hodiny a v neposlední řadě i bateriové (quartzové) náramkové hodinky.
Mezitím byly oba podniky, ELTON i Chronotechna, včleněny do nově
vzniklého koncernu TESLA. V roce 1983 rozhodl generální ředitel koncernu TESLA Elektrotechnické součástky Rožnov pod Radhoštěm,
že i toto nové označení PRIM bude registrováno jako ochranná známka. Rozhodl, že majitelem bude opět Chronotechna Šternberk, jakožto majitel
předchozích známek PRIM, a ELTON bude jejím uživatelem.
Jak rozhodl, tak jeho podřízení vykonali, aniž se kdokoliv zabýval právními aspekty tohoto rozhodnutí. Bylo založeno na budoucí soudní spory.

počátek sporů

počátek sporů

V devadesátých letech minulého století byly oba státní podniky
privatizovány a všechny ochranné známky PRIM byly posléze zapsány
ve prospěch společnosti Chronotechna. Její právní nástupce, akciová
společnost EUTECH, pak v roce 2001 ochrannou známku, jejímž
autorem je pan Žid, prodal firmě MPM-Quality v.o.s.

Následně byla zahájena série třístranných žalob
a návrhů směřujících k Úřadu průmyslového vlastnictví. 

nová ochranná známka

nová ochranná známka

Vzhledem k tomu, že jsme předpokládali velice zdlouhavé řízení
a zejména jsme chtěli jednoznačně označit naše vlastní výrobky,
rozhodli jsme se v roce 2003 zaregistrovat si ochrannou známku
Manufacture PRIM 1949. Registraci jsme učinili u Úřadu pro
harmonizaci vnitřního trhu EU se sídlem ve španělském Alicante.
Od roku 2005 máme komunitární ochrannou známku řádně
registrovanou pro celé území EU.
Aktuálně jsou některá soudní řízení již pravomocně rozhodnuta

prim manufacture 1949

prim manufacture 1949

ELTON hodinářská, a.s. je oprávněna užívat
evropskou ochrannou zámku Manufacture PRIM 1949.

NOVOMĚSTSKÉ OBLOUKY

symbol pro mechanické hodinky
s českým in-house strojkem

Náramkové hodinky PRIM s manufakturním strojkem od naší společnosti od podzimu 2019 označuje také symbol Novoměstských oblouků. Nové Město nad Metují je jediné město v České republice, které se již 70 let pojí s výrobou náramkových hodinek a zároveň je sídlem naší společnosti ELTON hodinářská.

Kontinuita výroby náramkových hodinek zde nebyla přerušena do dnešních dnů. ELTON hodinářská je dle platných soudních rozhodnutí právním nástupcem národního podniku ELTON a také jediným pokračovatelem sedmdesátileté hodinářské tradice. Protože se stále na našem trhu objevují výrobky označené logem PRIM, které však s touto dlouholetou tradicí nemají vůbec nic společného, rozhodli jsme se zdůraznit původ našich hodinek PRIM právě používáním symbolu Novoměstských oblouků.

Kontaktujte nás

ELTON hodinářská, a.s.

Náchodská 2105

549 01 Nové Město nad Metují

© 2005-2020, ELTON hodinářská, a.s. - České hodinky PRIM

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace